S K O K
zo zobrazenia pre širšie
na zobrazenie mobil
Zručnosti v 2D a 3D
zobrazenie širšie
Pre zrušenie postačí rozšíriť šírku zobrazenia na širšie.
Computer Aided Design & Modeling
2D a 3D grafik
Zručnosti v 2D a 3D
Cube
Grafika
icon Adobe Adobe icon Adobe Photoshop
Cube
Kreslenie a modelovanie
icon Autodesk Autodesk icon Autodesk AutoCad icon Autodesk Inventor
Cube
Modelovanie
icon Dassault System Dassault System icon Dassault System SolidWorks