S K O K
zo zobrazenia pre širšie
na zobrazenie mobil
Skúsenosti a vzdelanie
zobrazenie širšie
Pre zrušenie postačí rozšíriť šírku zobrazenia na širšie.
Pracovné skúsenosti
a dosiahnuté vzdelanie
Skúsenosti a vzdelanie
Cube
Pracovné skúsenosti
Pracovné skúsenosti
Freelance
44+
Programovacie jazyky
Spracovanie dát v PHP
 
Freelance
Programovacie jazyky
Spracovanie dát v PHP
PHP vs. Databáza
SZČO
34+
Ing. Slavomír Korgo
Počítačové služby
 
SZČO
Ing. Slavomír Korgo
06/2008 - 12/2017
odbor
Počítačové služby
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Formy a spôsob zberu dát.
Databázy MySQL. Vizualizácia dát (PHP-HTML-CSS-JavaScript).
Správa verejnej domény.
SFT Technologies, s.r.o.
27+
Technický riaditeľ
 
 
SFT Technologies, s.r.o.
10/2001 - 05/2008
pracovná pozícia
Technický riaditeľ
od 01/2005
Konateľ spoločnosti
Rozpočtová časť a podklady.
Projekcia a dokumenty projektu.
Dozor a realizácia.
Cube
Dosiahnuté vzdelanie
Dosiahnuté vzdelanie
Life itself
27+
Život sám
... alebo, čo nebolo v škole
 
Life itself
Život sám
Univerzita III. stupňa
24+
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
09/1998 - 09/2001
odbor
23-03-9
Výrobné stroje a zariadenia
Doktorand a publikačná činnosť, konferencie TOP.
Kreslenie v Autodesk AutoCAD, Win a v Adobe Photoshop. Vektorové ilustrácie.
Univerzita II. a I. stupňa
19+
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
09/1993 - 07/1998
odbor
2320 8
Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu
Kreslenie v Autodesk AutoCAD, Win a SDRC I-deas, Unix.
Stránky HTML - Netscape.
Stredná škola
15+
Stredné odborné učilište chemické v Šali
 
 
Stredné odborné učilište chemické v Šali
09/1989 - 07/1993
odbor
24-13-4
Mechanik strojov a zariadení
Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list.
Zameranie na zámočnícke práce, obrábanie, zváranie, programovanie.
Základná škola
7+
ZŠ Sládečkovce
 
 
Základná škola v Sládečkovciach
09/1981 - 07/1989
Úspešná účasť na matematických olympiádach.
Školské súťaže v kreslení.