S K O K
zo zobrazenia pre mobil
na zobrazenie širšie
Zručnosti v kóde
zobrazenie mobil
Pre zrušenie postačí zúžiť šírku zobrazenia na mobil.
Full-Stack
vývojár a dizajnér
Zručnosti v kóde
Cube
Primárne
icon PHP

PHP

php.net
OOP, PDO
Backend Developer
Programing Language
icon PHP icon HTML icon CSS icon MySQL icon phpMyAdmin icon MSM icon Tailwind CSS
icon SASS SCSS icon React icon Python icon JavaScript icon TypeScript icon Node Package Manager icon C Programming Language

PHP

icon PHP
php.net
OOP, PDO
Backend Developer
Programming Languages

HTML

icon HTML
w3.org
Frontend Developer
Markup Language

CSS

icon CSS
w3.org
Frontend Developer
Styling Language

MySQL

icon MySQL
mysql.com
Backend Developer
Databases

phpMyAdmin

icon phpMyAdmin
phpmyadmin.net
Backend Developer
Databases

my style method

icon MSM
isknet.eu
My Styling Method
Frontend Developer

Tailwind CSS

icon Tailwind CSS
tailwindcss.com
Frontend Developer
CSS Framework

SASS, SCSS

icon SASS SCSS
sass.com
Frontend Developer
CSS Preprocessor

React

icon React
react.dev
Frontend Developer
JavaScript Frameworks

Python

icon Python
python.org
Backend Developer
Programing Language

JavaScript

icon JavaScript
mdn: javascript
Frontend Developer
Programing Language

TypeScript

icon TypeScript
typescriptlang.org
Frontend Developer
Programing Language

Node Package Manager

icon NPM
npmjs.com
Frontend Developer
Package Manager

C Programming Languager

icon C Programming Language
The C Programming Language
Backend Developer
Programing Language
Pre viac informácií sa vyžaduje širšie okno prehliadača.
Cube
V službách (cloude)
icon Netlify icon Firebase icon EmailJS icon Swiper

Netlify

icon Netlify

Firebase

icon Firebase

Email JS

icon CSS

SwiperJS

icon SwiperJS
Pre viac informácií sa vyžaduje širšie okno prehliadača.
Cube
V prostrediach IDE
icon Visual Studio Code icon Brackets icon PyCharm icon Git Bash icon GitKraken icon DEV C++

Visual Studio Code

icon Visual Studio Code

Brackets

icon Brackets

Git Bash

icon Git Bash
gitforwindows.org
IDE Terminal

GitKraken

icon GitKraken

Dev C++

icon DEV C++
Pre viac informácií sa vyžaduje širšie okno prehliadača.
Cube
V zdrojoch
icon MDN icon w3schools icon W3C icon GeeksforGeeks icon GitKraken

W3Schools

icon w3schools

W3C

icon W3C
w3.org
Source

GeeksforGeeks

icon GeeksforGeeks

C Standard Library

icon c-library
c_standard_library
C Library Source
Pre viac informácií sa vyžaduje širšie okno prehliadača.
Cube
V nástrojoch
icon Chrome DevTools icon React Devtool icon Git icon GitHub icon api icon Google Font icon 0 to 255
icon Color Names icon Uxwing svg editor icon PNG to SVG icon JQuery icon XAMPP

Chrome DevTools

icon Chrome DevTools

React
Developer Tools

icon React Developer Tools

Git

icon Git

GitHub

icon GitHub

API

icon API
# API
Tool

Google Fonts & Icons

icon Google Font

0 to 255

icon 0 to 255
0to255.com
Color Tool

HTML Color Names

icon HTML Color Names

SVG Editor

icon SVG Editor
editor.method.ac
by Mark MacKay
Tool

PNG to SVG

icon PNG to SVG

jQuery

icon jQuery

XAMPP

icon XAMPP
apachefriends.org
Virtual Server
Pre viac informácií sa vyžaduje širšie okno prehliadača.