S K O K
zo zobrazenia pre mobil
na zobrazenie širšie
Projekty
zobrazenie mobil
Pre zrušenie postačí zúžiť šírku zobrazenia na mobil.
Vedomosti pretavené do projektov
Projekty
Cube
Jazyky a programovanie v moduloch
Programovanie
msm
CSS+
my style method
msm
CSS+
my style method
Poznámkový systém
Vzdelávací systém
Poznámkový systém
Vzdelávací systém
Cube
Literal, reťazec, boolean, ...
Dáta, dáta, dáta
Dáta
Data Mix
Bez databázy
Dáta
Data Mix
Bez databázy
Dáta
Data Mix
S databázou
Dáta
Data Mix
S databázou
Dáta
Numerical Data
S aj bez databázy
Dáta
Numerical Data
S aj bez databázy
Cube
Dizajn štruktúrovaných kabelážnych systémov.
Kabeláž všetkými smermi
Dátové centrá
Dátové centrá
Distribučné body
Distribučné body
Cube
Návrh, projekcia a modulárnosť
Kontajnerový dom
Kontajnerový dom I
Projekcia domu
Schodisko 'Y'
Kontajnerový dom I
Projekcia domu
Schodisko 'Y'
Kontajnerový dom II
Projekcia domu
Strom života
Kontajnerový dom II
Projekcia domu
Strom života
Cube
Back-End realitnej kancelárie
Realitka
Reality
Back-End Intranet
Reality Data System
Reality
Back-End Intranet
Reality Data System
Cube
Grafika, kreslenie a modelovanie
Grafika a kresba
Ochranná známka
Ochranná známka