Úvodná časť stránky

Domov

Frontend-ový, Backend-ový vývojár a dizajnér

Zručnosti

Prvý tag som napísal po zapojení krajiny do siete internet. Bolo to na doméne home.sk, verejné publikovanie. Obrázky a ikonky v bmp. Prehliadač Netscape a tvorba kódu pre tento prehliadač. Neskôr PHP a databázy. Nerozlučná trojica HTML/CSS + PHP + MySQL narastala do objemov dát. Premenné, funkcie, OOP a teraz sú tu komponenty. Z inštalovaných aplikácií do adresárov. Z lokálnych databáz na verejné úložiská. Vyberám, len niektoré so zručností.
Zapisuje sa to, ako HTML. Vypadá to, ako HTML. Má to aj význam, ako HTML. Ale, nie je to HTML. Čo je to?
Skvelá alternatíva a neviazanosť. Komponenta, ako základný prvok. Až na tých 42k súborov. Ale i napriek tomu dobrý nápad.
Python a jeho odsadenie. Zatiaľ som v ňom nenašiel to, čo som hľadal. Rád by som ho použil na veľké objemy dát. Stále som však rýchlejší v PHP.
Vetva, vetvy, vetvičky. Pridávanie poznámok po každom kroku. Asi najťažšie, vymýšľať správy. Priveľa súborov pre zálohovanie. Odskúšal som, ale mám vlastný spôsob systému záloh.
Jazyk PHP som spoznal v dobe, keď tri písmená znamenali Personal Home Page a pracujem s ním do dnes. 'Kto programuje v PHP, nebude chcieť už inak'. Jednoduchý prehľadný a skvelé prepojenie s databázou použitím MySQLi.
Písanie v značkovacom jazyku, tag za tagom a vkladanie štýlov, je pre mňa prirodzené. A ak sa chcem s elementom viac pohrať, DOM s JavaScriptom sa o to postará.
Aktuálne XAMPP je moje riešenie virtuálneho servera. Pred ním som používal trojicu Apache + MySQL + PHP s configuračnými súbormi.
Jazyk C nebol prvý, ktorý ma zaujal, ale kniha od Kernighama a Ritchieho The C Programming Language, 1978, bola natoľko skvelá, že priradila štart môjmu programovaniu.
Programovanie si vyžaduje časté obracanie sa na zdroje. Rutinný cyklus. Nájsť, rozložiť, vybraž potrené, zložiť na požadovanú funkčnosť. Všeobecne sa vraví, 80% času na internete, 20% času na vyriešenie. A to neustále pribúdajú nové možnosti. Okrem oficiálnych domovských stránok programov, tu máme aj stránky zamerané na vývoj. Používam W3Schools, MDN Web Docs. Nie len pretože sú súčasťou podpory, ale aj GreeksforGreeks a im podobné. Štandardy W3C pre HTML a CSS. Z farieb 0to255. Z fontov a ikoniek Google Fonts and Icons. Ale aj menej známe, ako uxwing, ktorý používa aj editor od Marka MacKaya. Skrátka, desiatky stránok od útržkov kódu, cez štýly, vkladanie externých ikoniek a fontov, po skripty, alebo služby bežiace na externých servroch. Z IDE prostredí hlavne Visual Studio Code a Brackets. A toto bolo asi to najťažšie. Vybrať a uviesť len niekoľko zdrojov. Nie náhodne, ale zámerne.
Priemyselná projekcia a dizajn

Zručnosti v CAD

Technické kreslenie používam od doby, keď AutoCAD mal modrý monitor a žltý stredový kríž. Kreslenie v parametrickej skupine softvérov Autodesk (2D a 3D AutoCAD, Win) a SDRC (3D I-deas, Unix) je dobrým odrazovým mostíkom napr. ku Autodesk Inventor, alebo SolidWorks a ďalším. Kreslil som od výkresov, cez zostavy, až po vytváranie vizualizácií. Od dokumetácie súčiastky po 3D kontajnerový dom. V súčastnosti sa viac venujem programovaniu, ale kreslím stále. Parametrické vyjadrenie sa, je vhodné naozaj na všetko s čím sa stretávam. Je zaujímavé ohliadnuť sa po vývoji týchto softvérov a ich matematickom pozadí určujúcim limity kreslenia a modelovania.
Modeluje sa to, ako 3D. Vypadá to, ako 3D. Pracujeme s tým, ako s 3D. A predsa, nie je to 3D. Prečo?
Realizované projekty

Projekty

Pracovné skúsenosti

Skúsenosti

SZČO 34+

   
Zobraziť viac

SZČO

Ing. Slavomír Korgo
06/2008 - 12/2017
odbor
Počítačové služby
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 • Formy a spôsob zberu dát.

 • Databázy MySQL. Vizualizácia dát (PHP-HTML-CSS-JavaScript).

 • Správa verejnej domény.

SFT Technologies, s.r.o. 27+

Bratislava
Zobraziť viac

Technologies, s.r.o.

10/2001 - 05/2008
pracovná pozícia
Technický riaditeľ
od 01/2005
Konateľ spoločnosti

 • Rozpočtová časť a podklady.

 • Projekcia a dokumenty projektu.

 • Dozor a realizácia.

Dosiahnuté vzdelanie

Vzdelávacie inštitúcie

Univerzita 24+

STU SjF KVT
Bratislava
Slovenská technická univerzita
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky
Bratislava
Slovenská technická univerzita (STU)
Strojnícka fakulta (SjF)
Katedra výrobnej techniky (KVT)
Bratislava
Zobraziť viac

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
09/1998 - 09/2001
odbor
23-03-9 výrobné stroje a zariadenia

 • Doktorand a publikačná činnosť, konferencie TOP.

 • Kreslenie v Autodesk AutoCAD, Win a v Adobe Photoshop. Vektorové ilustrácie.

Univerzita 19+

STU SjF KVT
Bratislava
Slovenská technická univerzita
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky
Bratislava
Slovenská technická univerzita (STU)
Strojnícka fakulta (SjF)
Katedra výrobnej techniky (KVT)
Bratislava
Zobraziť viac

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
09/1993 - 07/1998
odbor
2320 8 stroje a zariadenia pre strojársku výrobu

 • Kreslenie v Autodesk AutoCAD, Win a SDRC I-deas, Unix.

 • Stránky HTML - Netscape.

Stredná škola 15+

SOUCH Šaľa
Zobraziť viac

Stredné odborné učilište chemické v Šali

09/1989 - 07/1993
odbor
24-13-4 mechanik strojov a zariadení

 • Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list.

 • Zameranie na zámočnícke práce, obrábanie, zváranie, programovanie.

Základná škola 7+

ZŠ Sládečkovce Zobraziť viac

Základná škola v Sládečkovciach

09/1981 - 07/1989

 • Úspešná účasť na matematických olympiádach.

 • Školské súťaže v kreslení.

Kontaktné informácie

Kontakt

 Mobil

 Email


Kontaktujte ma

Vaše meno

Váš email

Textová správa

Poslať