Úvodná časť stránky

Domov

Frontend-ový, Backend-ový vývojár a dizajnér

Zručnosti

Prejsť dve desaťročia a chronologicky zostaviť, ktorý jazyk, aké použitie, sa ukázalo veľmi obsiahle. Prvý tag som napísal po zapojení krajiny do siete internet. Bolo to na home.sk, verejné publikovanie. Obrázky, ikonky sa tvorili v bmp. Potom prišiel prehliadač Netscape a tvorba kódu pre tento prehliadač. Prelom nastal príchodom PHP a databázy. Nerozlučná trojka HTML-PHP-MySQL sa nafukovala do pretekajúcich objemov. Prechádzal som premennými, funkciami, OOP a teraz tu máme komponenty. Z inštalovaných balíčkov prechádzam do adresárov. Z lokálnych databáz na verejné úložiská. Preto z celého toho zoznamu vyberám, len niektoré.
Zapisuje sa to, ako HTML. Vypadá to, ako HTML. Má to aj význam, ako HTML. Ale, nie je to HTML. Čo je to?
Revolúcia v programovaní, alebo ďalšia možnosť, ako funkciu povýšenú na metódu, povýšiť na komponentu. A k tomu zhruba 42k súborov, aby to bežalo. Ale je to milá koncepcia. Prešiel som s Reactom niekoľko menších projektov.
Python a jeho striktné odsadenie. Zatiaľ som sa v ňom nenašiel. Rád, by som ho použil na veľké objemy dát. Zatiaľ však vyhráva PHP.
Vetva, vetvy, vetvičky. Správy a návrat do minulosti. Priveľa súborov pre obyčajné zálohovanie. Odskúšal som a používam vlastný spôsob systému záloh projektu.
PHP používam vždy. Od doby, kedy tri písmená znamenali Personal Home Page. 'Kto programuje v PHP, nebude chcieť už inak' A je to pravda. Jednoduchý prehľadný kód a výkonné prepojenie s databázou použitím MySQLi. S PHP som urobil najviac projektov a píšem v ňom skoro denne.
JavaScript je všestranný na použitie, cez samostatné použitie, až po striktný dohľad typov. Používam ho najčastejšie pri vyberaní tried a identifikátorov. Nech už ide o rôzny typ scriptu, vždy ide o DOM.
Písanie v značkovacom jazyku je pre mňa prirodzené. V HTML sa toho veľa nezmenilo od čias hypertextu, naopak v štýloch sa za pomoci možností SCSS dá krásne pohrať a uľahčiť si generovaním kód.
XAMPP balíček je jednoduché riešenie virtuálneho serveru. Pred ním som používal samostatnú kombináciu Apache, MySQL a PHP s jednotlivými konfiguračnými nastaveniami programov, aby mohli pracovať spoločne.
Jazyk C bol prvý, ktorý ma zaujal. Prešiel som ním a spracoval ho podľa predlohy knihy od Kernighama a Ritchieho - The C Programming Language 1978. Spracovanie som rozšíril o dodatočné vysvetlenie a o ďalšie príklady.
Programovanie si vyžaduje časté obracanie sa na zdroje. Rutinný cyklus. Nájsť riešenie, rozloženie riešenia, opätovné zloženie na požadovanú funkčnosť. Všeobecne sa vraví, 80% času na internete, 20% času na vyriešenie. A to neustále pribúdajú nové možnosti. Okrem oficiálnych domovských stránok programov, používam aj stránky zamerané na vývoj. Používam W3Schools pre jeho jednoduchosť. MDN Web Docs, pretože je súčasťou podpory, ale aj GreeksforGreeks a im podobné. Samozrejme štandardy W3C pre HTML a CSS. Stránky pre dolaďovanie. Z farieb 0to255. Z fontov a ikoniek Google Fonts and Icons. Ale aj menej známe, ako uxwing, ktorý používa aj editor od Marka MacKaya. Skrátka, desiatky stránok od útržkov kódu, cez štýly, vkladanie externých ikoniek a fontov, po skripty, alebo služby bežiace na externých serveroch. Z IDE prostredí hlavne Visual Studio Code a Brackets. A toto bolo asi to najťažšie. Vybrať a uviesť, len niekoľko zdrojov. Nie náhodne, ale, ako to už v programovaní chodí, zámerne.
Priemyselná projekcia a dizajn

Zručnosti v CAD

Technické kreslenie, resp. kreslenie a modelovanie všeobecne realizujem od doby, keď AutoCAD mal modrý monitor a žltý stredový kríž. Kreslenie v parametrickej skupine softvérov Autodesk (2D a 3D AutoCAD, Win) a SDRC (3D I-deas, Unix) je dobrým odrazovým mostíkom napr. ku Autodesk Inventor, alebo SolidWorks a ďalším. Kreslil som výkresy, zostavy, modely, atď., až po vytváranie vizualizácií. Od dokumetácie súčiastky po 3D kontajnerový dom. V súčastnosti sa viac venujem programovaniu, ale kreslím stále. Parametrické vyjadrenie sa, je vhodné naozaj na všetko s čím sa stretávam. Je zaujímavé ohliadnuť sa po vývoji týchto softvérov a ich matematickom pozadí určujúcim limity kreslenia a modelovania.
Modeluje sa to, ako 3D. Vypadá to, ako 3D. Pracujeme s tým, ako s 3D. A predsa, nie je to 3D. Prečo?
Realizované projekty

Projekty

Dátové projekty
Frontend -
 Kód.
A
Dátové projekty
Backend -
 Kód.
A
Technická dokumentácia
Výkresová časť, priestorové zobrazenia
 Technické kreslenie.
B
Modelovanie
Kreslenie v 3D modelovanie
 Kontajnerový dom.
 PM.
C
Iné projekty.
Jednoúčelové projekty
 Ochranná známka.
 Kartónový nábytok.
D
Pracovné skúsenosti

Skúsenosti

SZČO 34+

   
Zobraziť viac

SZČO

Ing. Slavomír Korgo
06/2008 - 12/2017
odbor
Počítačové služby
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 • Formy a spôsob zberu dát.

 • Databázy MySQL. Vizualizácia dát (PHP-HTML-CSS-JavaScript).

 • Správa verejnej domény.

SFT Technologies, s.r.o. 27+

Bratislava
Zobraziť viac

Technologies, s.r.o.

10/2001 - 05/2008
pracovná pozícia
Technický riaditeľ
od 01/2005
Konateľ spoločnosti

 • Rozpočtová časť a podklady.

 • Projekcia a dokumenty projektu.

 • Dozor a realizácia.

Dosiahnuté vzdelanie

Vzdelávacie inštitúcie

Univerzita 24+

STU SjF KVT
Bratislava
Slovenská technická univerzita
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky
Bratislava
Slovenská technická univerzita (STU)
Strojnícka fakulta (SjF)
Katedra výrobnej techniky (KVT)
Bratislava
Zobraziť viac

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
09/1998 - 09/2001
odbor
23-03-9 výrobné stroje a zariadenia

 • Doktorand a publikačná činnosť, konferencie TOP.

 • Kreslenie v Autodesk AutoCAD, Win a v Adobe Photoshop. Vektorové ilustrácie.

Univerzita 19+

STU SjF KVT
Bratislava
Slovenská technická univerzita
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky
Bratislava
Slovenská technická univerzita (STU)
Strojnícka fakulta (SjF)
Katedra výrobnej techniky (KVT)
Bratislava
Zobraziť viac

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta
Katedra výrobných strojov
09/1993 - 07/1998
odbor
2320 8 stroje a zariadenia pre strojársku výrobu

 • Kreslenie v Autodesk AutoCAD, Win a SDRC I-deas, Unix.

 • Stránky HTML - Netscape.

Stredná škola 15+

SOUCH Šaľa
Zobraziť viac

Stredné odborné učilište chemické v Šali

09/1989 - 07/1993
odbor
24-13-4 mechanik strojov a zariadení

 • Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list.

 • Zameranie na zámočnícke práce, obrábanie, zváranie, programovanie.

Základná škola 7+

ZŠ Sládečkovce Zobraziť viac

Základná škola v Sládečkovciach

09/1981 - 07/1989

 • Úspešná účasť na matematických olympiádach.

 • Školské súťaže v kreslení.

Kontaktné informácie

Kontakt

 Mobil

 Email


Kontaktujte ma

Vaše meno

Váš email

Textová správa

Poslať