tortaZuzana

Zuzana / Suzanne
Torta / Cake  34, Pocet zobrazení / Number of hits  2585
Kľúčové slová / Štítky ... Keywords / tags
torta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzanatorta Zuzana
previous play stop next
   Meno Zuzana na pergamene
nexttortatortatorta
Mapka
Štatistika
Web E-mail
Opíš číslo 
do  a
Návštevnosť
Počet prístupov na stránku
Creative Commons License
(BY) Uveďte autora. Máte povinnost uviesť údaje o autorovi a tomto diele spôsobom, ktorý stanovil autor alebo poskytovateľ licencie (nie však tak, aby vznikol dojem, že podporujú vás alebo spôsob, akým dielo užívate). (NC) Neužívajte dielo komerčne. Toto dielo nesmiete využiť pre komerčné účely. (SA) Zachovajte licenciu. Ak toto dielo akokoľvek upravíte alebo použijete vo svojom diele, máte povinnosť výsledok svojej práce šíriť pod rovnakou alebo zlúčiteľnou licenciou.
facebook